Aktualności

REKOLEKCJE z o. Józefem Witko


W dniach 13 - 15 listopada bieżącego roku w OÅ›rodku PamiÄ™ci Å›w. Maksymiliana Marii Kolbego odbyÅ‚y siÄ™ rekolekcje, które poprowadziÅ‚ o. Józef Witko - Franciszkanin oraz Pan Grzegorz Bacik – Å›wiecki ewangelizator, który Å›ciÅ›le wspóÅ‚pracuje z o. Józefem. Podczas tych rekolekcji mogliÅ›my dowiedzieć siÄ™ o wpÅ‚ywie zÅ‚ych duchów na nasze życie i zdrowie jak również poruszane byÅ‚y tematy zwiÄ…zane z okultyzmem, wróżbiarstwem czy homeopatiÄ…. W rekolekcjach uczestniczyÅ‚o 270 osób. ByÅ‚ to szczególny czas doÅ›wiadczania obecnoÅ›ci Boga, który poruszyÅ‚ w namacalny sposób niejedno serce.

 Serdecznie dziÄ™kujemy o. Józefowi, Panu Grzegorzowi oraz Wszystkim, którzy zaangażowani byli w posÅ‚ugÄ™ podczas tych rekolekcji. Serdeczne Bóg zapÅ‚ać.  

Więcej zdjęć z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii.


ZABAWA KARNAWAŁOWA 2015


W sobotÄ™ 31 stycznia 2015 roku, w OÅ›rodku PamiÄ™ci Å›w. Maksymiliana z inicjatywy wspólnoty MaÅ‚ych Rycerzy Niepokalanej odbyÅ‚a siÄ™ zabawa karnawaÅ‚owa, w której uczestniczyli najmÅ‚odsi parafianie, a w szczególnoÅ›ci  asysta, ministranci i mali rycerze Niepokalanej. Zabawa rozpoczęła siÄ™ modlitwÄ… różaÅ„cowÄ…, a zakoÅ„czyÅ‚a uwielbieniem Boga poprzez taniec. Dla uczestników przygotowano sÅ‚odycze i napoje oraz różne zabawy i taÅ„ce integracyjne. KarnawaÅ‚owy charakter zabawy podkreÅ›liÅ‚y niepowtarzalne przebrania naszych najmÅ‚odszych parafian.

Zdjęcia z zabawy w GALERII !!!